Pridať fotografie

Ak by ste na túto stránku chceli pridať vaše staré terchovské fotografie prípadne videá, máte niekoľko možností.

Cez internet

Vaše fotografie oskenujte a pošlite nám ich na e-mail no@terchova-info.sk. Prvú správu pošlite bez fotografií, aby k nám za každých okolností dorazila. Ostatné sa nám nemusia zmestiť do schránky. Dbajte na to, aby veľkosť jednej správy nepresiahla 10 MB. Ak sa v týchto číslach nevyznáte, pošlite každú fotografiu zvlášť v e-mailovej správe. Ak sa vám do pár dní neozveme, kontaktujte nás na čísle 0911 041 300.

Osobne alebo poštou

Ak z rôznych príčin nemáte možnosť oskenovať vaše fotografie, môžete nám poslať poštou prípadne osobne priniesť originály. My fotografie naskenujeme a vrátime vám ich nepoškodené naspäť. Osobnú návštevu radšej dohodnite telefonicky. Našu adresu nájdete v časti Kontakt.