Kontakt

Túto stránku prevádzkuje nezisková organizácia Terchová pre všetkých. Ak nás chcete kontaktovať, napísať pochvalu, sťažnosť, pripomienku, použite nasledovné kontaktné údaje. Ak chcete podporiť činnosť organizácie Terchová pre všetkých, n.o., pozrite sa na túto stránku.

Terchová pre všetkých, n.o.
Májová 413
01306 Terchová

Tel: (+421) 0911 041 300
E-mail: no@terchova-info.sk
Web: http://no.terchova-info.sk

IČO: 45731225